Szkolenia

Korzystając z bogatego doświadczenia zgromadzonego przez współpracowników RGW Finance Sp. z o.o. oferujemy naszym Klientom możliwość rozwoju oraz uzyskania fachowej wiedzy przekazywanej przez sprawdzonych specjalistów w ramach prowadzonych przez Nas ogólnopolskich szkoleń i seminariów. Organizowane przez RGW Finance specjalizacyjne szkolenia z zakresu między innymi: doradztwa podatkowego, outsourcingu, compliance, bezpieczeństwa danych, white collar crime oraz aktualnych zmian w prawie gwarantują wysoki poziom merytoryczny jak również kompleksowe omówienie przedstawianych problemów wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Prelegenci szkoleń i seminariów organizowanych przez RGW Finance to wieloletni eksperci oraz pasjonaci, którzy czynnie zajmują się tematyką poruszaną podczas szkoleń w codziennym życiu zawodowym, dzięki czemu szkolenia są niezwykle cenne z punktu widzenia możliwości praktycznego i łatwego zastosowania zdobytej wiedzy.


Aktualne webinarium: