Struktura Firmy

W strukturze RGW Finance zostały wyodrębnione departamenty:

Departament Podatkowy

Departament Księgowy

Tłumaczenia specjalistyczne

Szkolenia

Departament Podatkowy zapewnia naszym Klientom udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych.
W ramach Departamentu Podatkowego nasi doradcy zapewniają reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi (w sprawach podatkowych).

Po spełnieniu warunków określonych w ustawie o doradztwie podatkowym RGW Finance jako osoba prawna decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2005 r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Uzyskała jednocześnie prawo do używania zastrzeżonej ustawowo nazwy “Spółka Doradztwa Podatkowego”.

Departament Księgowy świadczy wysoce wyspecjalizowaną obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie usług księgowych, kadr i płac, jak i doradztwa finansowego i rachunkowego, zapewnia prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji.

RGW Finance świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Siedziba naszej firmy znajduje się w centrum Warszawy.

Oddział w Łodzi umożliwia świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych i rachunkowych. Siedziba Oddziału RGW Finance znajduje się w centrum Łodzi przy prestiżowej ul.Piotrkowskiej.

W ramach Biura Tłumaczeń RGW Finance oferujemy naszym Klientom specjalistyczne usługi tłumaczeniowe z zakresu języka niemieckiego i angielskiego (tłumaczenia pisemne zwykłe i poświadczone).

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi tłumaczami, w tym z tłumaczami przysięgłymi języka niemieckiego i angielskiego, jesteśmy w stanie świadczyć usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie.

Biuro Tłumaczeń RGW Finance specjalizuje się w tekstach z zakresu prawa i ekonomii. Do naszych Klientów należą kancelarie prawnicze, biura rachunkowe i inne podmioty, które w swojej działalności mają do czynienia z obrotem prawnym i gospodarczym z krajami niemieckojęzycznymi.

Korzystając z bogatego doświadczenia zgromadzonego przez współpracowników RGW Finance Sp. z o.o. oferujemy naszym Klientom możliwość rozwoju oraz uzyskania fachowej wiedzy przekazywanej przez sprawdzonych specjalistów w ramach prowadzonych przez Nas ogólnopolskich szkoleń i seminariów. Organizowane przez RGW Finance specjalizacyjne szkolenia z zakresu między innymi: doradztwa podatkowego, outsourcingu, compliance, bezpieczeństwa danych, white collar crime oraz aktualnych zmian w prawie gwarantują wysoki poziom merytoryczny jak również kompleksowe omówienie przedstawianych problemów wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Prelegenci szkoleń i seminariów organizowanych przez RGW Finance to wieloletni eksperci oraz pasjonaci, którzy czynnie zajmują się tematyką poruszaną podczas szkoleń w codziennym życiu zawodowym, dzięki czemu szkolenia są niezwykle cenne z punktu widzenia możliwości praktycznego i łatwego zastosowania zdobytej wiedzy.