Struktura firmy

W strukturze RGW Finance zostały wyodrębnione dwa departamenty:

Departament Podatkowy

Departament Księgowy

Departament Podatkowy zapewnia naszym Klientom udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych.
W ramach Departamentu Podatkowego nasi doradcy zapewniają reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi (w sprawach podatkowych).

Po spełnieniu warunków określonych w ustawie o doradztwie podatkowym RGW Finance jako osoba prawna decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2005 r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Uzyskała jednocześnie prawo do używania zastrzeżonej ustawowo nazwy “Spółka Doradztwa Podatkowego”.

Departament Księgowy świadczy wysoce wyspecjalizowaną obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie usług księgowych, kadr i płac, jak i doradztwa finansowego i rachunkowego, zapewnia prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji.

RGW Finance świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Siedziba naszej firmy znajduje się w centrum Warszawy.

Oddział w Łodzi umożliwia świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych i rachunkowych. Siedziba Oddziału RGW Finance znajduje się w centrum Łodzi przy prestiżowej ul.Piotrkowskiej.