Ochrona danych

Polityka ochrony danych klientów

Niezależnie od ustawowego obowiązku zachowania przez Doradcę Podatkowego tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi Klienta, RGW Finance obejmuje tajemnicą zawodową i służbową wszelkie powierzone materiały, umowy, inne dokumenty i informacje.

Zachowanie tajemnicy i poufności następuje w oparciu o funkcjonujące w RGW Finance procedury posługiwania się systemami zabezpieczającymi dane naszych klientów.