Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

W 1996 r. zawód doradcy podatkowego rozpoczął funkcjonowanie na rynku. O tym, jak jest on ważny i potrzebny, świadczą setki tysięcy klientów, którzy nie wyobrażają sobie prowadzenia biznesu bez profesjonalnej pomocy, jaką niesie im w całym kraju dziewięć tysięcy doradców podatkowych. Jakość naszej pracy jest doceniana przez administrację skarbową i sądy administracyjne. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Doradztwo podatkowe jako zawód zaufania publicznego stało się istotnym elementem rynku wyspecjalizowanych usług prawniczych.

Czynności doradztwa podatkowego to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenie księgi podatkowej i rachunkowej, sporządzanie zeznań i deklaracji. Czynności doradztwa podatkowego to również reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi (w sprawach podatkowych). Do czynności doradztwa podatkowego należy również rozliczanie innych należności publicznoprawnych (np. składek ZUS) oraz obsługa kadrowo-płacowa. Klienci doradców podatkowych mogą liczyć na wsparcie z zakresu doradztwa związanego z pomocą publiczną dla przedsiębiorców i funduszami unijnymi.

 

W ramach świadczenia doradztwa podatkowego RGW Finance zapewnia:

  • Udzielanie porad, sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
  • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie;
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi;
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne);
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
  • Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych;
  • Pomoc prawna;
  • Inne czynności przewidziane w ustawie o doradztwie podatkowym.